Zajmujemy się serwisem urządzeń wagowych.

Minimalnie skracamy czas realizacji wykonywanych prac.

W miarę możliwości technicznych na czas napraw wag przekazujemy klientowi urządzenia zastępcze.